Jälgi meie tegemisi ka Facebookis!

Kontaktnumber: +372 50 84 541

Aadress: Kauri, Vanaussaia küla, Peipsiääre vald, Tartumaa 60425

Kui Sa ei leidnud endale sobivat paketti või tekkis muid lisaküsimusi, siis kirjuta või helista meile! Olete oodatud!

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:
– külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
– kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid
igapäevatöös;
– siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
– desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
– sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
– personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
– tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
– haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
– haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse
kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid

– osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku
tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

 

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

 

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:
– The visitor’s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;
– all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;
– the indoor ventilation system is working properly;
– there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
– frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
– employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;
– the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;
– people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
– people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;
– the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.